Kapcsolat

Tel: +36-20/519-3685

E-mail: mobilkonyvelo@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő: 9.30 - 12.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 9.30 - 16.00
Csütörtök: 12.00 - 16.00

Ill. telefonon egyeztett időpontban

B and K Exact Work Kft.

Kecskemét, Szövetség tér 5.

Ezekre figyeljen, ha alkalmi munkavállalót foglalkoztat!

2015.11.27.

Ezekre figyeljen, ha alkalmi munkavállalót foglalkoztat!

Az alkalmi munkavállalás olyan különleges munkaviszony, amely alapján az alkalmi munkavállaló nem lesz biztosított és a munka törvénykönyve szabályai is csak részben érvényesek rá. Összefoglaltuk a fontosabb szabályokat.

1. Munkavállalók és alkalmi munkavállalók egyidejű foglalkoztatása

Az alkalmi munkaviszonyban egy naptári napon foglalkoztatottak létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hat havi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg az alábbi mértéket:  

−        ha nincs munkavállaló, akkor az 1 főt,

−        ha 1-től 5 főig terjed a munkavállalók száma, akkor a 2 főt,

−        ha 6-tól 20 főig terjed a munkavállalók száma, akkor a 4 főt,

−        20-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 százalékát.

Azaz 100 fő munkavállaló esetén a foglalkoztatott alkalmi munkavállalók száma egy naptári napon nem haladhatja meg a 20 főt.


2. Alkalmi munkavállalás, mint határozott időre létrejött munkaviszony

Az alkalmi munkavállalás határozott időre köthető. Azaz az alkalmi munka

−        összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig,

−        egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig,

−        egy naptári éven belül összesen legfeljebb 90 naptári napig

létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

3. Alkalmi munkavállalás esetén fizetendő minimálbér és annak közterhe

Alkalmi munkavállalás esetén minimálisan kifizetendő órabérek 2015-ben:

−        a minimálbér 85 százaléka, azaz nettó 513 Ft/óra, vagy

−        a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum 87 százaléka, azaz nettó 611 Ft/óra.

Alkalmi foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke

−        a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 1000 forint,

−        filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 3000 forint. 

A közteher megfizetésével nem terheli

−        a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint a munkáltatóra a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,

−        a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyijövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

4. Alkalmi munkavállalásra irányuló szerződés 

Az alkalmi munkavállalásra irányuló szerződést nem kell írásba foglalni.

Ugyanakkor a feleknek lehetősége van arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény mellékletében foglalt egyszerűsített munkaszerződés felhasználásával szerződést kössenek alkalmi munkavállalásra. Azaz nem elektronikus úton bevallásra kötelezett felek, alkalmi munkavállalás céljából munkaviszonyt egyszerűsített munkaszerződés megkötésével is létesíthetnek, a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett. Az egyszerűsített munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig írásba kell foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatait.

Az egyszerűsített munkaszerződés használatakor nem kell munka- és pihenőidő nyilvántartást vezetni, illetve a kifizetett munkabér elszámolásáról nem kell írásbeli tájékoztatást adni a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, ebből következik, hogy amennyiben nem készül egyszerűsített munkaszerződés, munkaidő nyilvántartás szükséges.

Mindkettőre, valamint a kiadandó igazolásra iratminta letölthető az alábbi linken: 

egyszerusitett_munkaszerzodes_minta.doc

jelenlet_iv_egysz.pdf.pdf

berkifizetesi-jegyzek-igazolas.xls

5. Alkalmi munkavállalás bejelentése

Az alkalmi munkaviszony a bejelentési kötelezettség teljesítésével jön létre. Bejelentési kötelezettség a foglalkoztatás megkezdése előtt az alábbi módon teljesíthető:

−        a T1042E nyomtatványon (ügyfél kapun keresztül),

−        185-ös telefonszámon (országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül). 

−        Tablet ill. okostelefon segítségévelAz alkalmi munkavállalás esetén az alábbi adatokat kell bejelenteni:

−        a munkavállaló neve,

−        a munkáltató adószáma/bejelentő adóazonosító jele,

−        a munkavállaló adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele,

−         az egyszerűsített foglalkoztatás alkalmi munkavállalásra irányul,

−         a munkaviszony napjainak száma.

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén

−         az alkalmi foglalkoztatás bejelentését követő 2 órán belül, vagy

−         ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

6. Milyen ellátásra jogosult az alkalmi munkavállaló?

Az alkalmi munkavállalók nem biztosítottak. Ugyanakkor jogosultak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra. Nyugellátás számításának alapja napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.

Ugyanakkor az alkalmi munkavállalás alapján a munkavállalók nem jogosultak például táppénzre, csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra és egészségügyi szolgáltatásra sem.

Az egészségügyi szolgáltatás fedezetét azonban meg kell fizetniük az alkalmi munkavállalóknak. Azaz egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség áll fenn azon alkalmi munkavállalók esetében, akik

–        legalább egy éve Magyarországon élnek, és

–        nincs egyéb biztosítási jogviszonyuk, valamint

–        az 1997. évi LXXX. törvény 16. §-ában sem szerepelnek az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak között.

Ez esetben tehát köteles az alkalmi munkavállaló a foglalkoztatása idejére is egészségügyi szolgáltatási járulékot, azaz 2015-ben havi 6930 (napi 231) forintot megfizetni. 

Kérdését felteheti!!

Tanácsadás

Bizonytalan valamilyen jogszabály értelmezésében? Tanácsra van szüksége?

Név/Cégnév: *:
Elérhetőség *:
Tegye fel kérdését, mi 24 órán belül válaszolunk! *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

vissza